ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ RHK-AK ΑΠΟ 30 - 990 KW

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ RHK-AK ΑΠΟ 30 - 990 KW

Η σειρά λέβητα RHK-AK έχει αναπτυχθεί ειδικά για να χρησιμοποιεί προϊόντα θρυμματισμού ξύλου χαμηλής ποιότητας Β1, πέλλετ και βιομηχανικά απόβλητα όπως άχρηστα ξύλα από παλέτες μιας χρήσης. Χάρη στον αποτεφρωτήρα σε σχήμα καρδιάς, το RHK-AK επιτυγχάνει τις χαμηλότερες τιμές εκπομπών με βέλτιστη απόδοση.

Χάρη στην πατενταρισμένη αλυσίδα αφαίρεσης και τους οριζόντιους εναλλάκτες θερμότητας, οι οποίοι καθαρίζονται πλήρως αυτόματα, η σειρά RHK-AK χρησιμοποιείται στη βιομηχανία, τη γεωργία, την ξενοδοχειακή βιομηχανία και την τοπική θέρμανση.

Μοντέλα

 • Απόδοση θέρμανσης 0 – 33kW (ανά λέβητα)
 • Πατενταρισμένη αλυσίδα αφαίρεσης στάχτης για ευέλικτη χρήση καυσίμου
 • Αυτόματος καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας
 • Ευέλικτες επιλογές σχεδίασης
 • Βέλτιστη καύση χάρη στη ρύθμιση καυσίμου με χρήση αισθητήρα υπερήχων
 • Στιβαρός αποτεφρωτήρας 8 mm
 • Αποτεφρωτήρας σε σχήμα καρδιάς κατασκευασμένος από πυρίμαχα εξαρτήματαχυτευμένα από σκυρόδεμα υψηλής αντοχής
 • Εξωτερική μόνωση πάχους 80mm
 • Ισχυρή ανάφλεξη με μπάρα πυράκτωσης
 • Βιομηχανική συσκευή ελέγχου-χειρισμού HeizoControl ET 200 ή ET 100
 • Περιστροφική βαλβίδα 4 θαλάμων
 • Φίλτρο σωματιδίων (προαιρετικό)
 • Δοχείο τέφρας 40 l, 240 l, 400 l ή 900 l

 • Απόδοση θέρμανσης 0 – 50 kW (ανά λέβητα)
 • Πατενταρισμένη αλυσίδα αφαίρεσης στάχτης για ευέλικτη χρήση καυσίμου
 • Αυτόματος καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας
 • Ευέλικτες επιλογές σχεδίασης
 • Βέλτιστη καύση χάρη στη ρύθμιση καυσίμου με χρήση αισθητήρα υπερήχων
 • Στιβαρός αποτεφρωτήρας 8 mm
 • Αποτεφρωτήρας σε σχήμα καρδιάς κατασκευασμένος από πυρίμαχα εξαρτήματα χυτευμένα από σκυρόδεμα υψηλής αντοχής
 • Εξωτερική μόνωση πάχους 80mm
 • Ισχυρή ανάφλεξη με μπάρα πυράκτωσης
 • Βιομηχανική συσκευή ελέγχου-χειρισμού HeizoControl ET 200 ή ET 100
 • Περιστροφική βαλβίδα 4 θαλάμων
 • Φίλτρο σωματιδίων (προαιρετικό)
 • Δοχείο τέφρας 40 l, 240 l, 400 l ή 900 l

 • Απόδοση θέρμανσης 0 – 60 kW (ανά λέβητα)
 • Πατενταρισμένη αλυσίδα αφαίρεσης στάχτης για ευέλικτη χρήση καυσίμου
 • Αυτόματος καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας
 • Ευέλικτες επιλογές σχεδίασης
 • Βέλτιστη καύση χάρη στη ρύθμιση καυσίμου με χρήση αισθητήρα υπερήχων
 • Στιβαρός αποτεφρωτήρας 8 mm
 • Αποτεφρωτήρας σε σχήμα καρδιάς κατασκευασμένος από πυρίμαχα εξαρτήματα χυτευμένα από σκυρόδεμα υψηλής αντοχής
 • Εξωτερική μόνωση πάχους 80mm
 • Ισχυρή ανάφλεξη με μπάρα πυράκτωσης
 • Βιομηχανική συσκευή ελέγχου-χειρισμού HeizoControl ET 200 ή ET 100
 • Περιστροφική βαλβίδα 4 θαλάμων
 • Φίλτρο σωματιδίων (προαιρετικό)
 • Δοχείο τέφρας 40 l, 240 l, 400 l ή 900 l

 • Απόδοση θέρμανσης 0 – 75 kW (ανά λέβητα)
 • Πατενταρισμένη αλυσίδα αφαίρεσης στάχτης για ευέλικτη χρήση καυσίμου
 • Αυτόματος καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας
 • Ευέλικτες επιλογές σχεδίασης
 • Βέλτιστη καύση χάρη στη ρύθμιση καυσίμου με χρήση αισθητήρα υπερήχων
 • Στιβαρός αποτεφρωτήρας 8 mm
 • Αποτεφρωτήρας σε σχήμα καρδιάς κατασκευασμένος από πυρίμαχα εξαρτήματα χυτευμένα από σκυρόδεμα υψηλής αντοχής
 • Εξωτερική μόνωση πάχους 80mm
 • Ισχυρή ανάφλεξη με μπάρα πυράκτωσης
 • Βιομηχανική συσκευή ελέγχου-χειρισμού HeizoControl ET 200 ή ET 100
 • Περιστροφική βαλβίδα 4 θαλάμων
 • Φίλτρο σωματιδίων (προαιρετικό)
 • Δοχείο τέφρας 40 l, 240 l, 400 l ή 900 l

 • Απόδοση θέρμανσης 0 – 100 kW (ανά λέβητα)
 • Πατενταρισμένη αλυσίδα αφαίρεσης στάχτης για ευέλικτη χρήση καυσίμου
 • Αυτόματος καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας
 • Ευέλικτες επιλογές σχεδίασης
 • Βέλτιστη καύση χάρη στη ρύθμιση καυσίμου με χρήση αισθητήρα υπερήχων
 • Στιβαρός αποτεφρωτήρας 8 mm
 • Αποτεφρωτήρας σε σχήμα καρδιάς κατασκευασμένος από πυρίμαχα εξαρτήματα χυτευμένα από σκυρόδεμα υψηλής αντοχής
 • Εξωτερική μόνωση πάχους 80mm
 • Ισχυρή ανάφλεξη με μπάρα πυράκτωσης
 • Βιομηχανική συσκευή ελέγχου-χειρισμού HeizoControl ET 200 ή ET 100
 • Περιστροφική βαλβίδα 4 θαλάμων
 • Φίλτρο σωματιδίων (προαιρετικό)
 • Δοχείο τέφρας 40 l, 240 l, 400 l ή 900 l

 • Απόδοση θέρμανσης 0 – 150 kW (ανά λέβητα)
 • Πατενταρισμένη αλυσίδα αφαίρεσης στάχτης για ευέλικτη χρήση καυσίμου
 • Αυτόματος καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας
 • Ευέλικτες επιλογές σχεδίασης
 • Βέλτιστη καύση χάρη στη ρύθμιση καυσίμου με χρήση αισθητήρα υπερήχων
 • Στιβαρός αποτεφρωτήρας 8 mm
 • Αποτεφρωτήρας σε σχήμα καρδιάς κατασκευασμένος από πυρίμαχα εξαρτήματα χυτευμένα από σκυρόδεμα υψηλής αντοχής
 • Εξωτερική μόνωση πάχους 80mm
 • Ισχυρή ανάφλεξη με μπάρα πυράκτωσης
 • Βιομηχανική συσκευή ελέγχου-χειρισμού HeizoControl ET 200 ή ET 100
 • Περιστροφική βαλβίδα 4 θαλάμων
 • Φίλτρο σωματιδίων (προαιρετικό)
 • Δοχείο τέφρας 40 l, 240 l, 400 l ή 900 l

 • Απόδοση θέρμανσης 0 – 150 kW (ανά λέβητα)
 • Πατενταρισμένη αλυσίδα αφαίρεσης στάχτης για ευέλικτη χρήση καυσίμου
 • Αυτόματος καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας
 • Ευέλικτες επιλογές σχεδίασης
 • Βέλτιστη καύση χάρη στη ρύθμιση καυσίμου με χρήση αισθητήρα υπερήχων
 • Στιβαρός αποτεφρωτήρας 8 mm
 • Αποτεφρωτήρας σε σχήμα καρδιάς κατασκευασμένος από πυρίμαχα εξαρτήματα χυτευμένα από σκυρόδεμα υψηλής αντοχής
 • Εξωτερική μόνωση πάχους 80mm
 • Ισχυρή ανάφλεξη με μπάρα πυράκτωσης
 • Βιομηχανική συσκευή ελέγχου-χειρισμού HeizoControl ET 200 ή ET 100
 • Περιστροφική βαλβίδα 4 θαλάμων
 • Φίλτρο σωματιδίων (προαιρετικό)
 • Δοχείο τέφρας 40 l, 240 l, 400 l ή 900 l

 • Απόδοση θέρμανσης 0 – 198 kW (ανά λέβητα)
 • Πατενταρισμένη αλυσίδα αφαίρεσης στάχτης για ευέλικτη χρήση καυσίμου
 • Αυτόματος καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας
 • Ευέλικτες επιλογές σχεδίασης
 • Βέλτιστη καύση χάρη στη ρύθμιση καυσίμου με χρήση αισθητήρα υπερήχων
 • Στιβαρός αποτεφρωτήρας 8 mm
 • Αποτεφρωτήρας σε σχήμα καρδιάς κατασκευασμένος από πυρίμαχα εξαρτήματα χυτευμένα από σκυρόδεμα υψηλής αντοχής
 • Εξωτερική μόνωση πάχους 80mm
 • Ισχυρή ανάφλεξη με μπάρα πυράκτωσης
 • Βιομηχανική συσκευή ελέγχου-χειρισμού HeizoControl ET 200 ή ET 100
 • Περιστροφική βαλβίδα 4 θαλάμων
 • Φίλτρο σωματιδίων (προαιρετικό)
 • Δοχείο τέφρας 40 l, 240 l, 400 l ή 900 l

 • Απόδοση θέρμανσης 0 – 198 kW (ανά λέβητα)
 • Πατενταρισμένη αλυσίδα αφαίρεσης στάχτης για ευέλικτη χρήση καυσίμου
 • Αυτόματος καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας
 • Ευέλικτες επιλογές σχεδίασης
 • Βέλτιστη καύση χάρη στη ρύθμιση καυσίμου με χρήση αισθητήρα υπερήχων
 • Στιβαρός αποτεφρωτήρας 8 mm
 • Αποτεφρωτήρας σε σχήμα καρδιάς κατασκευασμένος από πυρίμαχα εξαρτήματα χυτευμένα από σκυρόδεμα υψηλής αντοχής
 • Εξωτερική μόνωση πάχους 80mm
 • Ισχυρή ανάφλεξη με μπάρα πυράκτωσης
 • Βιομηχανική συσκευή ελέγχου-χειρισμού HeizoControl ET 200 ή ET 100
 • Περιστροφική βαλβίδα 4 θαλάμων
 • Φίλτρο σωματιδίων (προαιρετικό)
 • Δοχείο τέφρας 40 l, 240 l, 400 l ή 900 l

 • Απόδοση θέρμανσης 0 – 300 kW (ανά λέβητα)
 • Πατενταρισμένη αλυσίδα αφαίρεσης στάχτης για ευέλικτη χρήση καυσίμου
 • Αυτόματος καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας
 • Ευέλικτες επιλογές σχεδίασης
 • Βέλτιστη καύση χάρη στη ρύθμιση καυσίμου με χρήση αισθητήρα υπερήχων
 • Στιβαρός αποτεφρωτήρας 8 mm
 • Αποτεφρωτήρας σε σχήμα καρδιάς κατασκευασμένος από πυρίμαχα εξαρτήματα χυτευμένα από σκυρόδεμα υψηλής αντοχής
 • Εξωτερική μόνωση πάχους 80mm
 • Ισχυρή ανάφλεξη με μπάρα πυράκτωσης
 • Βιομηχανική συσκευή ελέγχου-χειρισμού HeizoControl ET 200 ή ET 100
 • Περιστροφική βαλβίδα 4 θαλάμων
 • Πολλαπλών κυκλώνων εξαγωγή σκόνης καυσαερίων
 • Φίλτρο σωματιδίων (προαιρετικό)
 • Δοχείο τέφρας 40 l, 240 l, 400 l ή 900 l

 • Απόδοση θέρμανσης 0 – 400 kW (ανά λέβητα)
 • Πατενταρισμένη αλυσίδα αφαίρεσης στάχτης για ευέλικτη χρήση καυσίμου
 • Αυτόματος καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας
 • Ευέλικτες επιλογές σχεδίασης
 • Βέλτιστη καύση χάρη στη ρύθμιση καυσίμου με χρήση αισθητήρα υπερήχων
 • Στιβαρός αποτεφρωτήρας 8 mm
 • Αποτεφρωτήρας σε σχήμα καρδιάς κατασκευασμένος από πυρίμαχα εξαρτήματα χυτευμένα από σκυρόδεμα υψηλής αντοχής
 • Εξωτερική μόνωση πάχους 80mm
 • Ισχυρή ανάφλεξη με μπάρα πυράκτωσης
 • Βιομηχανική συσκευή ελέγχου-χειρισμού HeizoControl ET 200 ή ET 100
 • Περιστροφική βαλβίδα 4 θαλάμων
 • Πολλαπλών κυκλώνων εξαγωγή σκόνης καυσαερίων
 • Φίλτρο σωματιδίων (προαιρετικό)
 • Δοχείο τέφρας 40 l, 240 l, 400 l ή 900 l

 • Απόδοση θέρμανσης 0 – 500 kW (ανά λέβητα)
 • Πατενταρισμένη αλυσίδα αφαίρεσης στάχτης για ευέλικτη χρήση καυσίμου
 • Αυτόματος καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας
 • Ευέλικτες επιλογές σχεδίασης
 • Βέλτιστη καύση χάρη στη ρύθμιση καυσίμου με χρήση αισθητήρα υπερήχων
 • Στιβαρός αποτεφρωτήρας 8 mm
 • Αποτεφρωτήρας σε σχήμα καρδιάς κατασκευασμένος από πυρίμαχα εξαρτήματα χυτευμένα από σκυρόδεμα υψηλής αντοχής
 • Εξωτερική μόνωση πάχους 80mm
 • Ισχυρή ανάφλεξη με μπάρα πυράκτωσης
 • Βιομηχανική συσκευή ελέγχου-χειρισμού HeizoControl ET 200 ή ET 100
 • Περιστροφική βαλβίδα 4 θαλάμων
 • Πολλαπλών κυκλώνων εξαγωγή σκόνης καυσαερίων
 • Φίλτρο σωματιδίων (προαιρετικό)
 • Δοχείο τέφρας 40 l, 240 l, 400 l ή 900 l

 • Απόδοση θέρμανσης 0 – 600 kW (ανά λέβητα)
 • Πατενταρισμένη αλυσίδα αφαίρεσης στάχτης για ευέλικτη χρήση καυσίμου
 • Αυτόματος καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας
 • Ευέλικτες επιλογές σχεδίασης
 • Βέλτιστη καύση χάρη στη ρύθμιση καυσίμου με χρήση αισθητήρα υπερήχων
 • Στιβαρός αποτεφρωτήρας 8 mm
 • Αποτεφρωτήρας σε σχήμα καρδιάς κατασκευασμένος από πυρίμαχα εξαρτήματα χυτευμένα από σκυρόδεμα υψηλής αντοχής
 • Εξωτερική μόνωση πάχους 80mm
 • Ισχυρή ανάφλεξη με μπάρα πυράκτωσης
 • Βιομηχανική συσκευή ελέγχου-χειρισμού HeizoControl ET 200 ή ET 100
 • Περιστροφική βαλβίδα 4 θαλάμων
 • Πολλαπλών κυκλώνων εξαγωγή σκόνης καυσαερίων
 • Φίλτρο σωματιδίων (προαιρετικό)
 • Δοχείο τέφρας 40 l, 240 l, 400 l ή 900 l

 • Απόδοση θέρμανσης 0 – 800 kW (ανά λέβητα)
 • Πατενταρισμένη αλυσίδα αφαίρεσης στάχτης για ευέλικτη χρήση καυσίμου
 • Αυτόματος καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας
 • Ευέλικτες επιλογές σχεδίασης
 • Βέλτιστη καύση χάρη στη ρύθμιση καυσίμου με χρήση αισθητήρα υπερήχων
 • Στιβαρός αποτεφρωτήρας 8 mm
 • Εξωτερική μόνωση πάχους 80mm
 • Βιομηχανική συσκευή ελέγχου-χειρισμού HeizoControl ET 200 ή ET 100
 • Περιστροφική βαλβίδα 4 θαλάμων
 • Πολλαπλών κυκλώνων εξαγωγή σκόνης καυσαερίων
 • Φίλτρο σωματιδίων (προαιρετικό)
 • Δοχείο τέφρας 40 l, 240 l, 400 l ή 900 l

 • Απόδοση θέρμανσης 0 – 990 kW (ανά λέβητα)
 • Πατενταρισμένη αλυσίδα αφαίρεσης στάχτης για ευέλικτη χρήση καυσίμου
 • Αυτόματος καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας
 • Ευέλικτες επιλογές σχεδίασης
 • Βέλτιστη καύση χάρη στη ρύθμιση καυσίμου με χρήση αισθητήρα υπερήχων
 • Στιβαρός αποτεφρωτήρας 8 mm
 • Εξωτερική μόνωση πάχους 80mm
 • Βιομηχανική συσκευή ελέγχου-χειρισμού HeizoControl ET 200 ή ET 100
 • Περιστροφική βαλβίδα 4 θαλάμων
 • Πολλαπλών κυκλώνων εξαγωγή σκόνης καυσαερίων
 • Φίλτρο σωματιδίων (προαιρετικό)
 • Δοχείο τέφρας 40 l, 240 l, 400 l ή 900 l